Mae’r wefan hon yn offeryn i Blant a Phobl Ifanc ddarganfod sut y gallant gael gafael ar wasanaethau eirioli yng Nghymru.

Beth yw eiriolaeth?

Mae eiriolaeth yn helpu pobl ifanc i gael llais ac archwilio materion sy’n bwysig i chi. Gall eiriolaeth eich helpu i wybod beth yw eich hawliau, eich helpu i gael llais a chymryd rhan mewn penderfyniadau sy’n cael eu gwneud am eich bywyd.

Advocacy has a National Standards and Outcomes Framework that tells you what you can expect from advocacy services.

Mae tri sefydliad gwahanol sy’n darparu eiriolaeth yng Nghymru. Bydd pa un sy’n iawn i chi yn dibynnu ar ble rydych chi’n byw ac os oes gennych chi weithiwr cymdeithasol.

Gall unrhyw blentyn neu berson ifanc sydd fel arfer yn byw yng Nghymru ac sydd â gweithiwr cymdeithasol gael Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol.

Mae dau ddarparwr ar gyfer hyn –

Ar gyfer unrhyw berson ifanc sy’n byw yng Nghymru ond heb weithiwr cymdeithasol, gallwch dal gael cyngor, gwybodaeth ac eiriolaeth trwy linell gymorth Meic

Defnyddiwch yr offeryn isod i weld pa ddarparwr sy’n gweithio yn eich ardal chi.

Dwi’n byw yn:

Os nad oes gennych Weithiwr Cymdeithasol Dylech Gysylltu MEIC Cymru

Os oes gennych Weithiwr Cymdeithasol ac yn Byw ynddo Fe ddylech chi gysylltu TGP Cymrulink icon

Os oes gennych Weithiwr Cymdeithasol ac yn Byw ynddo Fe ddylech chi gysylltu NYASlink icon