Gweithwyr Proffesiynol

Gweler isod rhywfaint o wybodaeth ac arfau defnyddiol yn ymwneud ag eiriolaeth a’r Dull Cenedlaethol o Eiriolaeth Statudol

Cafodd y Dull Cenedlaethol ar gyfer Eiriolaeth Statudol ei weithredu gyntaf ym mis Mehefin 2017. Mae’r Dull yn ymateb i adroddiad “Lleisiau Coll” a ysgrifennwyd gan y Comisiynydd Plant ar y pryd – Keith Towler yn 2012.

Mae’r dudalen hon yn gartref i fodiwl Dull Cenedlaethol Hyfforddi’r Hyfforddwr. Mae croeso i chi ddefnyddio’r hyfforddiant i uwchsgilio’ch ymarfer a’ch gwaith eich hun yn ogystal â’r timau rydych chi’n gweithio ynddynt.

Nodau’r sesiwn yw helpu dysgwyr –

  • I ddeall rôl yr eiriolwr.
  • I ddeall yr hanes ac o ble y mae’r Dull cenedlaethol wedi dod.
  • I ddeall egwyddorion y Dull Cenedlaethol, sut maen nhw i gyd yn cysylltu, a sut maent yn berthnasol i’ch rôl.

Dadlwythwch y modiwl Dull Cenedlaethol Hyfforddi’r Hyfforddwr

English
Cymraeg